Totális túlszabályozottság….miért gond a magyar zászló, akkor rakjuk ki a település zászlaját.

Hozzászólás

NOS – AZ INTELLIGENS VILÁGBAN A KÖZTERÜLETEK ÁLLANDÓAN FELLOBOGÓZOTTAK A NEMZETI ZÁSZLÓVAL! Lásd: SVÁJC, USA, CANADA – de még IZRAEL is!-

Az idézet nem szerkesztett, olyan ahogy átvettem –

Idézet Tengelic Önkormányzat határozatából, saját honlapból átvett idézet:

“Képviselő-testületi ülés összefoglaló
A Képviselő-testület 2012. október 16-i soros ülésén 9 napirendet tárgyaltak a képviselők.
Ennek során 2 rendeletet alkottak, és 7 határozatot fogadtak el.
Először Bán Attila a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője számolt be a
Kirendeltség és a Paksi Hivatásos Tűzoltóság 2012. I-III. negyedéves tevékenységéről,
kiemelve a Tengelicen történt beavatkozásokat. Elmondta, hogy Tengelic 2012-től a Paksi
szervezethez tartozik. A kirendeltség és a tűzoltó-parancsnokság jelenleg 83 fővel dolgozik.
Tengelicen 2012-ben 6 esemény miatt volt szükség a  tűzoltóság beavatkozására és több
esetben végzett hatósági tevékenységet a Kirendeltség.
A második napirendi pontban döntött a képviselő-testület a közterületek ünnepeken történő
fellobogózását szabályozó önkormányzati rendeletről. A rendelet szabályozza azt, hogy
Magyarország zászlaja a nemzeti ünnepeken hova kerül kihelyezésre, mikor kell a zászlót
kihelyezni, és mikor kell  leszedni.
Egyhangúlag elfogadták a képviselők a Polgármesteri Hivatal konyhájáról étkezők térítési
díjának megállapításáról szóló rendelet módosítását. 2012. november 1. napjától a
vendégétkezők térítési díja 710.-Ft lesz, az óvodás gyermekek 310.-Ft-ot, az iskolában a
menzát igénylők 284.-Ft-ot, a napközis gyermekek 425.-Ft-ot fizetnek. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, és  a három és többgyermekes családban élő
gyermekek ingyen illetve 50 %-os kedvezményel étkezhetnek. Emellett az önkormányzat
továbbra is támogatja az 1-2 gyermekes családokat.  A szociális étkeztetésben részesülők
térítési díja  490.-Ft marad.
A polgármesteri hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvekről
szóló szabályzatról is döntés született az ülésen. A szabályzat az általános etikai szabályok
mellett (hűség és elkötelezettség, igazságos és méltányos jogszolgáltatás, tisztesség,
előítéletektől való mentesség, pártatlanság, együttműködés)  külön elveket tartalmaz a
vezetőkre úgy, mint példamutatás, szakmai szempontok érvényesítése, számonkérési
kötelezettség. Ezt követően a testület elfogadta a Központi ügyeleti társulás 2012. évi I.
félévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót. Az önkormányzat az első félévben 178.732.-
Ft-tal járult hozzá az ügyeleti feladatokhoz.
2012. október végéig kellett dönteni az önkormányzatnak arról, hogy 2013-ban vállalja-e az
általános iskola feladatainak ellátását szolgáló  ingó-és ingatlan vagyon működtetését. A
képviselő-testület úgy döntött, hogy mivel az állam a költségekhez nem fog hozzájárulni,  a
rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére nem tudja vállalni az iskola
működtetését.
Határozatot hoztak a képviselők arról, hogy 2013. január 1-től Tengelic település csatlakozni
szeretne a Paksi Többcélú Kistérségi Társuláshoz. A társuláshoz átadandó feladatokról
később születik döntés.
Szintén határozat született a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodásról, mely
megállapodás szerint Tengelic – a járás által átvett feladatokat ellátó települési ügysegéd
elhelyezésére –  a polgármesteri hivatal épületén belül egy helyiséget és annak felszerelését
ingyenes használatba adja az államnak 2013. január l. napjától. Az egyebek napirendi pontban a Tengelic-Kishídja 22kV-os vezeték és
transzformátorállomás átépítési munkálatokhoz a képviselő-testület, mint a tengelici közutak
tulajdonosa hozzájárulását adta a közutak igénybevételéhez.
Tolnai Lászlóné  jegyző”

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_z%C3%A1szlaja

Hát ennyi lett volna! Egy kérdés azért megválaszolatlan:

“HÁNY ÓRÁTÓL, HÁNY ÓRÁIG?” (téli-nyári időszámítással, vagy anélkül?)

Reklámok

Magyarország hanyatlásának egyik fő oka ez:

Hozzászólás

S itt egy apró, de NAGY megoldás! “Arra a kérdésre, hogy meg lehet-e ilyen világgazdasági helyzetben mozdítani egy gazdaságot, Dr. Csath Magdolna igennel felelt, és az eszközök között említette a bürokrácia csökkentését.” (nincs passziánsz, (( a windows alatt –futtatás parancs – “sol.exe” )) – (feljettebbeknek: az Admirális – igaz logikát már kér kombinatórikát  – futtatási parancs: “freecell.exe” –  facebook a neten a hivatalokban, , korlátozott internet hozzáférés, pl. csak a hivatali államigazgatási honlapokhoz hozzáférés, a többi letiltva.(rendszergazda megvehető-korrupció lehetősége adva)  -negyede is elég lesz a hivatalnokoknak, aztán ha működik az ország és beindult a gazdaság  akkor akár nyolcada is elég lesz!) Lásd: a működő országok!

Kedves Látogatók!

A Libresse Palotákat” jelentősen csökkenteni kellene – mert a kishazánk belefullad a “hozzáéshozzánemértő” – hivatalnokok károkozásába és tehetetlenségébe….eltartásába. Lásd: 6(!) plasztik igazolványom van, most jön az új APEH kártya, de nem a személyibe integrálva, NEM! – Beteg ország, tele hivatallal, de az ipar szinte nulla, a mezőgazdaság elmaradott, korszerűtlen – alacsony tudás szintet igényel, haszon hozása alacsony, időjárásnak viszontagságainak kitett!

Ha egyszer az adófizetők tartanák el a helyi adminisztrációt – akkor meddig működnénk?

Valami valahol, nincs jól “összerakva”! Lejárt a posztkommunista tanácsi rendszerek ideje! Lehetetlen, hogy itt és bárhol ennyi ember dolgozzon az államigazgatásban, mely 6x –a a költségben a gazdag Németországban…..Most a  Világbank beadja a kulcsot – az ULTIMÁTUMOT – ahhoz, hogy ez nem működhet így tovább! Vagy hivatalok, vagy hatékonyság – vagy  Game Over – és nincs hitel és összeomlunk – aztán akkor semmi sem lesz, nem csak bürokrata rendszer!

Hát szép hetet, jó munkát – több innovációt, fejlődést!

Államigazgatás rothadása, bürokrácia fojtogatása…hivatalok mérhetetlen pusztítása a józan gazdaság az ész felett!

Hozzászólás

Ma egyikünk jogosítványa megújult orvosilag, rothatjon el az az államigazgatás ahol ennyi pénzért újra kell csináltatni azt a “fos” mágneskártyát, amit csak egy másik “fos” szoftverrel át lehetne írni. Rohadjon el az az államigazgatás – ahol egy anyámról az ő hibájuk miatt, rosszul lett kitöltve egy név, minden papírt újra kell készíttetnem!
Ez a 785000 ember az államigazgatásban, megalapozza Magyarország végét! Éljen a bürokrácia! Mindenkit megnyúzni a hivatalok 1000-el működjenek! EZ A LÉNYEG! 8 mágneskártyám van egy elég lenne egy intelligens államigazgatásban! EZ POSZTKOMMUNISTA TANÁCSI RENDSZER! Ja tejelni kell te barom magyar: ÚJ JOGSI+az orvosi volt! KORMÁNYHIVATAL? OKMÁNYIRODA – de egy ROHADT UNIVERZÁLIS MÁGNESKÁRTYA AZ NINCS? MAJMOK BOLYGÓJA!