Település vezetés felsőfokon….

Hozzászólás

Kedves Barátaim, Hölgyeim és Uraim!

Valami megint tollat fogatott velem….

Szóval az történt, hogy tegnap este egy kedves meghívásnak eleget téve, családi cégünk ATENGÓ Kft.  vezetőjének távollétében, mint megbízott helyettese részt vehettem a vállalkozók tiszteletére rendezett előadáson és az azt követő vacsorán – a Faluházban.

Községháza

Megköszönve a Polgármester úrnak a meghívást, szeretnék pár gondolatot kifejteni.

Az első részben Gáncs István polgármester úr ismertette az elmúlt hat esztendőben (mióta ő a település vezetője) a községünk pénzügyi helyzetét, eredményeit, nehézségeit, feladatait, terveit.

Az előadás többi része számunkra mint mérnöki cégnek kevésbé volt érdekes, mert nem a mezőgazdaság a profilunk….

Lényeges, meg jegyeznem, hogy 6 év alatt a 142 millió Forint adósságból, MÁRA 70+40 millió eredmény keletkezett, úgy – hogy fejlődtünk is! Sok minden épült, szépült, fejlődött és fog is!

Kedves “elégedetlenek”!

Van akinek a sáros főtér tetszett jobban és a segély. Van akinek ez a szép főtér tetszik…(mi vagyunk többen!). Ha szabadna kérni legalább a fejlődés ellen ne beszéljenek, mert ők rekedtek meg a ganéjdombon – s nem azok akik a tisztaságot, a szépet és a rendet, a fejlődést segítik! Megdöbbentő, hogy diplomás is van a régi romlott, korrupt mellett…Döbbenetes! Itt tartunk! De ha lehetne, ne rendeződjünk már vissza – így is fényévekre van Ausztria (is) tőlünk…..

Mosolygós szép napot, hétvégét!

P1090401P1120037

Reklámok

TENGELIC KÖZSÉGHÁZA -2013

Hozzászólás

Tisztelt látogatók!

Meg újult Községházánk Tengelicen. Rövidesen lesz a hivatalós átadás. Ma igen szép tiszta napos idő volt, így készítetem néhány képet. Éjszakai felvételt díszkivilágításban ma készítek, majd publikálom azt is. Köszönjük a Paksi Atomerőmű Zrt. "Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványnak" – Az épület belül is az igényesség figyelembevételével lett felújítva. Korszerű irodák, szoc. helyíségek, központi fűtés. Hőszigetelt, korhű ablakok, hagyomány megőrzése. Talán a nyári kánikulákban szükség lenne egy klímarendszerre…de az a jövő zenéje. Most az ott dolgozók nagyon jó feltételek mellett végezheti munkájukat és fogadhatják ügyfeleiket. — Tengelic – Községháza 2013

Totális túlszabályozottság….miért gond a magyar zászló, akkor rakjuk ki a település zászlaját.

Hozzászólás

NOS – AZ INTELLIGENS VILÁGBAN A KÖZTERÜLETEK ÁLLANDÓAN FELLOBOGÓZOTTAK A NEMZETI ZÁSZLÓVAL! Lásd: SVÁJC, USA, CANADA – de még IZRAEL is!-

Az idézet nem szerkesztett, olyan ahogy átvettem –

Idézet Tengelic Önkormányzat határozatából, saját honlapból átvett idézet:

“Képviselő-testületi ülés összefoglaló
A Képviselő-testület 2012. október 16-i soros ülésén 9 napirendet tárgyaltak a képviselők.
Ennek során 2 rendeletet alkottak, és 7 határozatot fogadtak el.
Először Bán Attila a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője számolt be a
Kirendeltség és a Paksi Hivatásos Tűzoltóság 2012. I-III. negyedéves tevékenységéről,
kiemelve a Tengelicen történt beavatkozásokat. Elmondta, hogy Tengelic 2012-től a Paksi
szervezethez tartozik. A kirendeltség és a tűzoltó-parancsnokság jelenleg 83 fővel dolgozik.
Tengelicen 2012-ben 6 esemény miatt volt szükség a  tűzoltóság beavatkozására és több
esetben végzett hatósági tevékenységet a Kirendeltség.
A második napirendi pontban döntött a képviselő-testület a közterületek ünnepeken történő
fellobogózását szabályozó önkormányzati rendeletről. A rendelet szabályozza azt, hogy
Magyarország zászlaja a nemzeti ünnepeken hova kerül kihelyezésre, mikor kell a zászlót
kihelyezni, és mikor kell  leszedni.
Egyhangúlag elfogadták a képviselők a Polgármesteri Hivatal konyhájáról étkezők térítési
díjának megállapításáról szóló rendelet módosítását. 2012. november 1. napjától a
vendégétkezők térítési díja 710.-Ft lesz, az óvodás gyermekek 310.-Ft-ot, az iskolában a
menzát igénylők 284.-Ft-ot, a napközis gyermekek 425.-Ft-ot fizetnek. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, és  a három és többgyermekes családban élő
gyermekek ingyen illetve 50 %-os kedvezményel étkezhetnek. Emellett az önkormányzat
továbbra is támogatja az 1-2 gyermekes családokat.  A szociális étkeztetésben részesülők
térítési díja  490.-Ft marad.
A polgármesteri hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvekről
szóló szabályzatról is döntés született az ülésen. A szabályzat az általános etikai szabályok
mellett (hűség és elkötelezettség, igazságos és méltányos jogszolgáltatás, tisztesség,
előítéletektől való mentesség, pártatlanság, együttműködés)  külön elveket tartalmaz a
vezetőkre úgy, mint példamutatás, szakmai szempontok érvényesítése, számonkérési
kötelezettség. Ezt követően a testület elfogadta a Központi ügyeleti társulás 2012. évi I.
félévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót. Az önkormányzat az első félévben 178.732.-
Ft-tal járult hozzá az ügyeleti feladatokhoz.
2012. október végéig kellett dönteni az önkormányzatnak arról, hogy 2013-ban vállalja-e az
általános iskola feladatainak ellátását szolgáló  ingó-és ingatlan vagyon működtetését. A
képviselő-testület úgy döntött, hogy mivel az állam a költségekhez nem fog hozzájárulni,  a
rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére nem tudja vállalni az iskola
működtetését.
Határozatot hoztak a képviselők arról, hogy 2013. január 1-től Tengelic település csatlakozni
szeretne a Paksi Többcélú Kistérségi Társuláshoz. A társuláshoz átadandó feladatokról
később születik döntés.
Szintén határozat született a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodásról, mely
megállapodás szerint Tengelic – a járás által átvett feladatokat ellátó települési ügysegéd
elhelyezésére –  a polgármesteri hivatal épületén belül egy helyiséget és annak felszerelését
ingyenes használatba adja az államnak 2013. január l. napjától. Az egyebek napirendi pontban a Tengelic-Kishídja 22kV-os vezeték és
transzformátorállomás átépítési munkálatokhoz a képviselő-testület, mint a tengelici közutak
tulajdonosa hozzájárulását adta a közutak igénybevételéhez.
Tolnai Lászlóné  jegyző”

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_z%C3%A1szlaja

Hát ennyi lett volna! Egy kérdés azért megválaszolatlan:

“HÁNY ÓRÁTÓL, HÁNY ÓRÁIG?” (téli-nyári időszámítással, vagy anélkül?)

Bűnmegelőzési Fórum – 2012 Tengelic, Faluház

Hozzászólás

Hölgyeim és Uraim! Állampolgárok!

Ma a Tengelic Polgárőr Egyesület meghívottjaként részt vettem a Szekszárdi Rendőrkapitány és Sajtóreferense fórumán – Tengelicen a Faluházban.

E képek ott készültek:

Album megtekintése
Album megtekintése Album megtekintése Album megtekintése Album megtekintése Album megtekintése
Album megtekintése Album megtekintése Album megtekintése Album megtekintése Album megtekintése
Album megtekintése Album megtekintése Album megtekintése Album megtekintése Album megtekintése

Képeken: dr.Pilisi Gábor r.alezredes -mb. kapitányságvezető;  dr. Buda Bernadett -r.őrnagy; Gáncs István – Tengelic polgármestere, házigazda.

Valamint: Kölesd, Harc, Kistormás, Szedres és Medina polgármesterei, jegyzői – valamint a média.

Magyarország hanyatlásának egyik fő oka ez:

Hozzászólás

S itt egy apró, de NAGY megoldás! “Arra a kérdésre, hogy meg lehet-e ilyen világgazdasági helyzetben mozdítani egy gazdaságot, Dr. Csath Magdolna igennel felelt, és az eszközök között említette a bürokrácia csökkentését.” (nincs passziánsz, (( a windows alatt –futtatás parancs – “sol.exe” )) – (feljettebbeknek: az Admirális – igaz logikát már kér kombinatórikát  – futtatási parancs: “freecell.exe” –  facebook a neten a hivatalokban, , korlátozott internet hozzáférés, pl. csak a hivatali államigazgatási honlapokhoz hozzáférés, a többi letiltva.(rendszergazda megvehető-korrupció lehetősége adva)  -negyede is elég lesz a hivatalnokoknak, aztán ha működik az ország és beindult a gazdaság  akkor akár nyolcada is elég lesz!) Lásd: a működő országok!

Kedves Látogatók!

A Libresse Palotákat” jelentősen csökkenteni kellene – mert a kishazánk belefullad a “hozzáéshozzánemértő” – hivatalnokok károkozásába és tehetetlenségébe….eltartásába. Lásd: 6(!) plasztik igazolványom van, most jön az új APEH kártya, de nem a személyibe integrálva, NEM! – Beteg ország, tele hivatallal, de az ipar szinte nulla, a mezőgazdaság elmaradott, korszerűtlen – alacsony tudás szintet igényel, haszon hozása alacsony, időjárásnak viszontagságainak kitett!

Ha egyszer az adófizetők tartanák el a helyi adminisztrációt – akkor meddig működnénk?

Valami valahol, nincs jól “összerakva”! Lejárt a posztkommunista tanácsi rendszerek ideje! Lehetetlen, hogy itt és bárhol ennyi ember dolgozzon az államigazgatásban, mely 6x –a a költségben a gazdag Németországban…..Most a  Világbank beadja a kulcsot – az ULTIMÁTUMOT – ahhoz, hogy ez nem működhet így tovább! Vagy hivatalok, vagy hatékonyság – vagy  Game Over – és nincs hitel és összeomlunk – aztán akkor semmi sem lesz, nem csak bürokrata rendszer!

Hát szép hetet, jó munkát – több innovációt, fejlődést!

Tengelic, Európai falu – AZ! Táblás település…

3 hozzászólás

Hölgyeim és Uraim!

Elgondolkodtató, hogy tőlünk a Lajtától nyugatra, miért NEM rakják ki az “Európai Település(falú) “ – hangzatos, szellemiségben semmit érő táblát!

Van egy gyanúm: “az eleve Európa – nem kell hirdetni! – de látszik az, hogy itt még ki kell írni, hogy meg értsék egyesek…de nem akaródzik meg érteni!

Apróbb ismertetők – kistelepüléseken arrafelé:

Csend, nyugalom van. Ausztria, Svájc, Németország kis falui igazi IDEGENFORGALMI HELYEK! Meg is élnek belőle! Innen csak elmenekül egy igényesebb turista….Itt nincs egy kulturált vendéglátóhely a településen (Orchidea Hotel -csak papíron helyi. Nincs bürokrácia, csak önmaguk önkormányzata, az is azért, hogy eldöntsék hány fesztivál legyen a faluban, és más rendezvényv. Az embereket, a törvény – a település védelme, szépsége iránti igény köti össze. Megbecsülik, építik, szépítik. Itt is sokat tesz a polgármester úr a település szépítéséért, de sajnos láttam a temetőben, a sportcsarnoknál a frissen telepített fenyőcsemeték sorsát. (ne felejtsük némely közmunkás csak rabmunkatáborban lenne alkalmas követ törni…Recsken)

Egy hasonló méretű település mint Tengelic – Trippstadt 3500 lélek, nézzük meg, hogy lehet ott 17 vendéglátóhely, szállás, múzeum, uszoda három medencével, temperálva – természetesen a legszigorúbb német előírások szerint!

http://www.trippstadt.de/

SOK DOLOGHOZ NEM PÉNZ KELL, hanem TENNIAKARÁS, MŰVELTSÉG, IGÉNYESSÉG! Nem szégyen mástól tanulni, csak a lustaság legyőzi ezt és az igénytelenség, a műveletlenség…..

Valami nagyon rothad Magyarországon, nagyon! Nagy itt a baj!

Nyugalom van a faluban….avagy a füstrendelet ereje!–a tehetetlenség hatalma?

Hozzászólás

Hölgyeim és Uraim!

Rohan az élet! Már reggel ötre leállt a dübörgés a jól sikerült éjszakai bál után….

De már reggel ismeretlenek 7 órakor -  (vasárnap) egy roggyant bordó mikró busszal, hangossal meneteltek a fő utcán, “vasát, akkumulátort, etc.”

Azért úgy elgondolkodom…

“ a füstöt kiválóan leszabályoztuk – a közcsendet talán nem is akarjuk?”

Tudom ezzel munka lenne….a füst egyszerűbb volt! – elszállt! (igaz a hang is a fizika tudománya szerint energiáját veszti)

Nem erről szól a történet. Nem….

Talán arról, hogy minden önkormányzat annyit ér, amit betartat a törvényből, a törvényességből….!

Aki azon gondolkodik, hogy ide települ és nyugodt élete lesz az válasszon egy olyan települést, ahol ezt be is tartatják!

(csak egy kis érdekesség! – van egy 12 személyes nagy francia grill sütőm, fedeles – faszenes. Nemrég begyújtottam, de nagyon beszívta a párát a faszén, faforgács gyújtó, s igen füstölt!!! Természetesen nem a “kijelölt nap volt” – hanem másik nap. Megjelent a “TÖRVÉNY volt ŐRE” és számon kérte mit tüzelek) Hát erre mit mondjak? Miért nem áll ki az utcára mikor trombitálnak neki….?

Ezerrel dolgoznak a hivatalok, de pont annyi a becsületük amennyit tesznek az alattvalókért….

Mosolygós szép hetet, jó időt!

 

Older Entries