Csak naponta gondolkodjuk el…

Hozzászólás

Egy nap elballag egy szomszédod, akit tiszteltél, becsültél. Szomorú leszel…Másnap jön a digitális (internet) hír, hogy egy jó munkatársad hagy el csak mert elhívták….Sok év közös szomszédság, sok év a volt munkatársaddal…. ez nekem lelkileg nagyon sok" – Szomorú vagyok nem ezt vártam ettől az évtől…Egyikük kicsit idősebb volt, a másik fiatalabb….Egy bölcs barátom mondta ma: – "előbbre léptem a sorban"….ő is, mi is mindannyian……!

Csak naponta gondolkodjuk el…!

 

Reklámok

Magyar zászló használata egy demokratikus országban–jó tudni!

Hozzászólás

Törvényi szabályozása

A magyar lobogó Nagymarosnála Duna partján

132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről A Kormány a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló – a 2000. évi XXXVIII. törvénnyel módosított – 1995. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Njt.) 21. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 • A zászló (lobogó)[1]

1. § (1) Az Njt. 5/A. §-ában megjelölt középületeken (a továbbiakban: középület), illetve azok előtt az e rendelet mellékletében meghatározott méretű zászlót (lobogót) kell kitűzni, illetve felvonni. (2) Az (1) bekezdés szerinti célra textil szálasanyagból, szövéstechnológiával készült, piros, fehér és zöld színű szövetből varrott zászló (lobogó) használható, amely megfelel a zászlószövetek [2] színjellemzőiről és színtartóssági követelményeiről szóló MSZ 1361-1988 szabványnak. (3) A zászlót (lobogót) – tekintélyének megőrzése érdekében – rendszeresen, legalább háromhavonta tisztítani kell. (4) A zászlót (lobogót) legalább évente cserélni kell. (5) Ha a zászló (lobogó) az elhasználódása (kopása, rojtosodása, fakulása stb.) folytán jelentősen – szabad szemmel is észlelhetően – eltér a (2) bekezdésben említett szabvány követelményeitől, a (4) bekezdésben meghatározott időtartam letelte előtt is haladéktalanul gondoskodni kell a cseréjéről.

 • A zászlórúd [3]

2. § A zászlót a mellékletben meghatározott méretű, fából készült [4] zászlórúdra erősítve kell kitűzni. A zászlórúd nyers színű, fehér vagy fehér alapon spirálisan lefutó nemzetiszínű csíkozású lehet. Az árboc 3. § (1) A középületek előtt a lobogó felvonásának céljára a mellékletben meghatározott méretű, fából készült árboc állítható fel. Az árboc nyers színű, fehér vagy fehér alapon spirálisan lefutó nemzetiszínű csíkozású lehet. (2) Gondoskodni kell az árboc környezetének esztétikus és a lobogóhoz méltó kialakításáról, valamint az árboc és környezete folyamatos tisztán tartásáról, karbantartásáról. Az ellenőrzés 4. § A zászló (lobogó) kitűzésére (felvonására) irányadó jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzéséről a közterület-felügyelet, ahol pedig közterület-felügyelet nem működik, a jegyző gondoskodik.

Záró rendelkezések 5. § (1) Ez a rendelet 2000. augusztus 20. napján lép hatályba. (2) (3) Az e rendelet hatálybalépésekor a középületek, illetve azok környezetének fellobogózására használt zászlók (lobogók), továbbá zászlórudak [5] és a lobogó felvonására szolgáló árbocok e rendelet hatálybalépését követően is használhatók. A zászló (lobogó) cseréje, továbbá új árboc létesítése esetén azonban az e rendelet szerinti követelményeknek megfelelő zászló (lobogó) és zászlórúd beszerzéséről, illetőleg árboc állításáról kell gondoskodni. Melléklet a 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelethez

1. Zászló- és a hozzá tartozó zászlórúd-méretek

   Zászló       Zászlórúd
   1. 100x200 cm   2,5 m
   2. 150x300 cm   3,5 m
   3. 200x400 cm   4 m

2. Lobogó- és a hozzá tartozó árbocméretek

   Lobogó       Árboc
   1. 100x200 cm   6 m
   2. 150x300 cm   9 m
   3. 200x400 cm   12 m

Galéria [szerkesztés]

Searchtool right.svg

Lásd még: Magyar történelmi zászlósor

Magyarország korábbi állami és polgári zászlói:

Megjegyzés: az 1995. évi LXXXIII. törvény értelmében nem hivatalos polgári zászlóként valamennyi korábbi nemzeti színű zászló ma is használható – kivéve az 1949-1956 közöttit, amelyen tiltott önkényuralmi jelkép, a vörös csillag szerepel. Az Árpád sávos zászló mai változatának használatát több párt is ellenzi, mert a hétszervágott vörös-fehér motívumot felhasználták a nyilasok is a saját jelképeiknél, vannak akik még a magyar történelmi zászló betiltását is felvetették.

Arról, hogy a Magyar Köztársaság zászlaja (Magyarország zászlaja) hogyan néz ki, a Magyar Alkotmány 76. §-a rendelkezik. Azt, hogy a Magyar Köztársaság címere benne lehet-e a zászlóban, az 1995. évi LXXXIII. törvény alapján a címer használatára jogosult szerv vezetője engedélyezheti.

2000. évi XXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény módosításáról.

132/2000. (VII.14.) Korm. rendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről.

Totális túlszabályozottság….miért gond a magyar zászló, akkor rakjuk ki a település zászlaját.

Hozzászólás

NOS – AZ INTELLIGENS VILÁGBAN A KÖZTERÜLETEK ÁLLANDÓAN FELLOBOGÓZOTTAK A NEMZETI ZÁSZLÓVAL! Lásd: SVÁJC, USA, CANADA – de még IZRAEL is!-

Az idézet nem szerkesztett, olyan ahogy átvettem –

Idézet Tengelic Önkormányzat határozatából, saját honlapból átvett idézet:

“Képviselő-testületi ülés összefoglaló
A Képviselő-testület 2012. október 16-i soros ülésén 9 napirendet tárgyaltak a képviselők.
Ennek során 2 rendeletet alkottak, és 7 határozatot fogadtak el.
Először Bán Attila a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője számolt be a
Kirendeltség és a Paksi Hivatásos Tűzoltóság 2012. I-III. negyedéves tevékenységéről,
kiemelve a Tengelicen történt beavatkozásokat. Elmondta, hogy Tengelic 2012-től a Paksi
szervezethez tartozik. A kirendeltség és a tűzoltó-parancsnokság jelenleg 83 fővel dolgozik.
Tengelicen 2012-ben 6 esemény miatt volt szükség a  tűzoltóság beavatkozására és több
esetben végzett hatósági tevékenységet a Kirendeltség.
A második napirendi pontban döntött a képviselő-testület a közterületek ünnepeken történő
fellobogózását szabályozó önkormányzati rendeletről. A rendelet szabályozza azt, hogy
Magyarország zászlaja a nemzeti ünnepeken hova kerül kihelyezésre, mikor kell a zászlót
kihelyezni, és mikor kell  leszedni.
Egyhangúlag elfogadták a képviselők a Polgármesteri Hivatal konyhájáról étkezők térítési
díjának megállapításáról szóló rendelet módosítását. 2012. november 1. napjától a
vendégétkezők térítési díja 710.-Ft lesz, az óvodás gyermekek 310.-Ft-ot, az iskolában a
menzát igénylők 284.-Ft-ot, a napközis gyermekek 425.-Ft-ot fizetnek. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, és  a három és többgyermekes családban élő
gyermekek ingyen illetve 50 %-os kedvezményel étkezhetnek. Emellett az önkormányzat
továbbra is támogatja az 1-2 gyermekes családokat.  A szociális étkeztetésben részesülők
térítési díja  490.-Ft marad.
A polgármesteri hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvekről
szóló szabályzatról is döntés született az ülésen. A szabályzat az általános etikai szabályok
mellett (hűség és elkötelezettség, igazságos és méltányos jogszolgáltatás, tisztesség,
előítéletektől való mentesség, pártatlanság, együttműködés)  külön elveket tartalmaz a
vezetőkre úgy, mint példamutatás, szakmai szempontok érvényesítése, számonkérési
kötelezettség. Ezt követően a testület elfogadta a Központi ügyeleti társulás 2012. évi I.
félévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót. Az önkormányzat az első félévben 178.732.-
Ft-tal járult hozzá az ügyeleti feladatokhoz.
2012. október végéig kellett dönteni az önkormányzatnak arról, hogy 2013-ban vállalja-e az
általános iskola feladatainak ellátását szolgáló  ingó-és ingatlan vagyon működtetését. A
képviselő-testület úgy döntött, hogy mivel az állam a költségekhez nem fog hozzájárulni,  a
rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére nem tudja vállalni az iskola
működtetését.
Határozatot hoztak a képviselők arról, hogy 2013. január 1-től Tengelic település csatlakozni
szeretne a Paksi Többcélú Kistérségi Társuláshoz. A társuláshoz átadandó feladatokról
később születik döntés.
Szintén határozat született a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodásról, mely
megállapodás szerint Tengelic – a járás által átvett feladatokat ellátó települési ügysegéd
elhelyezésére –  a polgármesteri hivatal épületén belül egy helyiséget és annak felszerelését
ingyenes használatba adja az államnak 2013. január l. napjától. Az egyebek napirendi pontban a Tengelic-Kishídja 22kV-os vezeték és
transzformátorállomás átépítési munkálatokhoz a képviselő-testület, mint a tengelici közutak
tulajdonosa hozzájárulását adta a közutak igénybevételéhez.
Tolnai Lászlóné  jegyző”

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_z%C3%A1szlaja

Hát ennyi lett volna! Egy kérdés azért megválaszolatlan:

“HÁNY ÓRÁTÓL, HÁNY ÓRÁIG?” (téli-nyári időszámítással, vagy anélkül?)

45 éves osztálytalálkozó Körmenden a Berki Csárdában

Hozzászólás

Kedves Osztályfőnököm, diáktársaim!

Fogadjátok szeretettel e pár fotót a találkozónkról:

Külön köszönet Varga Katinak a szervezésért!

Jó egészséget, mielőbbi találkozást (jövőre Rába parti bográcsozást)

Tengelic, kertünk háztáji paradicsomja.

Hozzászólás

Hölgyeim és Uraim! a képek megtekintése 18 éves kor alatt nem ajánlott!

(Ladies and Gentlemen, View photos of 18 years of age is not recommended!)

A   kertünkben a paradicsom ezt hozta, ennyire futotta a melegben…

Semmi fantáziálás, csak az élet, a természet ilyen…Valamennyi kép digitális aláírásos, szerzői joggal védett – további felhasználás a megosztáson kívül nem engedélyezett!

A képek kizárólag saját tulajdonomat és szerzői jogomat illeti!

Kellemes mosolygást – jó kedvet!

Állattartás Tengelicen–hogy is van ez?

Hozzászólás

Nekem nem a kutyaadó (mert az nincs a településen) ellen van kifogásom! – Hanem az igazságtalanság miatt amiért oltatni kell évente a kutyákat: 2 kis tacskó méretű kutyám van. DE! Évente oltatni kell veszettség ellen é s vannak vakcinák 5, 8 évre is hatékonyak!. Itt miért nem?????

A másik: az összes fostos macska ami rohangál betegen a faluban OLTÁS nélkül betegen – hogy is van ez?
Valami nagyon nem kerek!

Photo: Ebédidő!!!! :))))

Jegyző asszonyok, jegyző úrak – minden településen – a beteg macskákat ki oltatja be? Az önkormányzat? Nem szívesen  fizetném a macskabulit!!!!!
egy kutyatartó, rendszeresen oltató, becsületes gazda…..

Most a KÖJÁL az Állategészségügy – hol van ennyi beteg fostos macska esetén? Valami értelmes magyarázat – szomszédaim tele vannak BETEG MACSKÁKKAL….Most mi van? Hány cicuska normális egy háznál?

Magyarország hanyatlásának egyik fő oka ez:

Hozzászólás

S itt egy apró, de NAGY megoldás! “Arra a kérdésre, hogy meg lehet-e ilyen világgazdasági helyzetben mozdítani egy gazdaságot, Dr. Csath Magdolna igennel felelt, és az eszközök között említette a bürokrácia csökkentését.” (nincs passziánsz, (( a windows alatt –futtatás parancs – “sol.exe” )) – (feljettebbeknek: az Admirális – igaz logikát már kér kombinatórikát  – futtatási parancs: “freecell.exe” –  facebook a neten a hivatalokban, , korlátozott internet hozzáférés, pl. csak a hivatali államigazgatási honlapokhoz hozzáférés, a többi letiltva.(rendszergazda megvehető-korrupció lehetősége adva)  -negyede is elég lesz a hivatalnokoknak, aztán ha működik az ország és beindult a gazdaság  akkor akár nyolcada is elég lesz!) Lásd: a működő országok!

Kedves Látogatók!

A Libresse Palotákat” jelentősen csökkenteni kellene – mert a kishazánk belefullad a “hozzáéshozzánemértő” – hivatalnokok károkozásába és tehetetlenségébe….eltartásába. Lásd: 6(!) plasztik igazolványom van, most jön az új APEH kártya, de nem a személyibe integrálva, NEM! – Beteg ország, tele hivatallal, de az ipar szinte nulla, a mezőgazdaság elmaradott, korszerűtlen – alacsony tudás szintet igényel, haszon hozása alacsony, időjárásnak viszontagságainak kitett!

Ha egyszer az adófizetők tartanák el a helyi adminisztrációt – akkor meddig működnénk?

Valami valahol, nincs jól “összerakva”! Lejárt a posztkommunista tanácsi rendszerek ideje! Lehetetlen, hogy itt és bárhol ennyi ember dolgozzon az államigazgatásban, mely 6x –a a költségben a gazdag Németországban…..Most a  Világbank beadja a kulcsot – az ULTIMÁTUMOT – ahhoz, hogy ez nem működhet így tovább! Vagy hivatalok, vagy hatékonyság – vagy  Game Over – és nincs hitel és összeomlunk – aztán akkor semmi sem lesz, nem csak bürokrata rendszer!

Hát szép hetet, jó munkát – több innovációt, fejlődést!

Older Entries