NOS – AZ INTELLIGENS VILÁGBAN A KÖZTERÜLETEK ÁLLANDÓAN FELLOBOGÓZOTTAK A NEMZETI ZÁSZLÓVAL! Lásd: SVÁJC, USA, CANADA – de még IZRAEL is!-

Az idézet nem szerkesztett, olyan ahogy átvettem –

Idézet Tengelic Önkormányzat határozatából, saját honlapból átvett idézet:

“Képviselő-testületi ülés összefoglaló
A Képviselő-testület 2012. október 16-i soros ülésén 9 napirendet tárgyaltak a képviselők.
Ennek során 2 rendeletet alkottak, és 7 határozatot fogadtak el.
Először Bán Attila a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője számolt be a
Kirendeltség és a Paksi Hivatásos Tűzoltóság 2012. I-III. negyedéves tevékenységéről,
kiemelve a Tengelicen történt beavatkozásokat. Elmondta, hogy Tengelic 2012-től a Paksi
szervezethez tartozik. A kirendeltség és a tűzoltó-parancsnokság jelenleg 83 fővel dolgozik.
Tengelicen 2012-ben 6 esemény miatt volt szükség a  tűzoltóság beavatkozására és több
esetben végzett hatósági tevékenységet a Kirendeltség.
A második napirendi pontban döntött a képviselő-testület a közterületek ünnepeken történő
fellobogózását szabályozó önkormányzati rendeletről. A rendelet szabályozza azt, hogy
Magyarország zászlaja a nemzeti ünnepeken hova kerül kihelyezésre, mikor kell a zászlót
kihelyezni, és mikor kell  leszedni.
Egyhangúlag elfogadták a képviselők a Polgármesteri Hivatal konyhájáról étkezők térítési
díjának megállapításáról szóló rendelet módosítását. 2012. november 1. napjától a
vendégétkezők térítési díja 710.-Ft lesz, az óvodás gyermekek 310.-Ft-ot, az iskolában a
menzát igénylők 284.-Ft-ot, a napközis gyermekek 425.-Ft-ot fizetnek. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, és  a három és többgyermekes családban élő
gyermekek ingyen illetve 50 %-os kedvezményel étkezhetnek. Emellett az önkormányzat
továbbra is támogatja az 1-2 gyermekes családokat.  A szociális étkeztetésben részesülők
térítési díja  490.-Ft marad.
A polgármesteri hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvekről
szóló szabályzatról is döntés született az ülésen. A szabályzat az általános etikai szabályok
mellett (hűség és elkötelezettség, igazságos és méltányos jogszolgáltatás, tisztesség,
előítéletektől való mentesség, pártatlanság, együttműködés)  külön elveket tartalmaz a
vezetőkre úgy, mint példamutatás, szakmai szempontok érvényesítése, számonkérési
kötelezettség. Ezt követően a testület elfogadta a Központi ügyeleti társulás 2012. évi I.
félévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót. Az önkormányzat az első félévben 178.732.-
Ft-tal járult hozzá az ügyeleti feladatokhoz.
2012. október végéig kellett dönteni az önkormányzatnak arról, hogy 2013-ban vállalja-e az
általános iskola feladatainak ellátását szolgáló  ingó-és ingatlan vagyon működtetését. A
képviselő-testület úgy döntött, hogy mivel az állam a költségekhez nem fog hozzájárulni,  a
rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére nem tudja vállalni az iskola
működtetését.
Határozatot hoztak a képviselők arról, hogy 2013. január 1-től Tengelic település csatlakozni
szeretne a Paksi Többcélú Kistérségi Társuláshoz. A társuláshoz átadandó feladatokról
később születik döntés.
Szintén határozat született a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodásról, mely
megállapodás szerint Tengelic – a járás által átvett feladatokat ellátó települési ügysegéd
elhelyezésére –  a polgármesteri hivatal épületén belül egy helyiséget és annak felszerelését
ingyenes használatba adja az államnak 2013. január l. napjától. Az egyebek napirendi pontban a Tengelic-Kishídja 22kV-os vezeték és
transzformátorállomás átépítési munkálatokhoz a képviselő-testület, mint a tengelici közutak
tulajdonosa hozzájárulását adta a közutak igénybevételéhez.
Tolnai Lászlóné  jegyző”

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_z%C3%A1szlaja

Hát ennyi lett volna! Egy kérdés azért megválaszolatlan:

“HÁNY ÓRÁTÓL, HÁNY ÓRÁIG?” (téli-nyári időszámítással, vagy anélkül?)

Reklámok