Tengelici Mézes Kalács Óvoda ballagása 2014.

Hozzászólás

Kedves Tengeliciek!

Ma ismét elköszönt egy kedves kis “nagycsoport” óvodájától, mindenkitől.

Fogadjátok szeretettel ezt az albumot:

Kellemes nézegetést!

Reklámok

Település vezetés felsőfokon….

Hozzászólás

Kedves Barátaim, Hölgyeim és Uraim!

Valami megint tollat fogatott velem….

Szóval az történt, hogy tegnap este egy kedves meghívásnak eleget téve, családi cégünk ATENGÓ Kft.  vezetőjének távollétében, mint megbízott helyettese részt vehettem a vállalkozók tiszteletére rendezett előadáson és az azt követő vacsorán – a Faluházban.

Községháza

Megköszönve a Polgármester úrnak a meghívást, szeretnék pár gondolatot kifejteni.

Az első részben Gáncs István polgármester úr ismertette az elmúlt hat esztendőben (mióta ő a település vezetője) a községünk pénzügyi helyzetét, eredményeit, nehézségeit, feladatait, terveit.

Az előadás többi része számunkra mint mérnöki cégnek kevésbé volt érdekes, mert nem a mezőgazdaság a profilunk….

Lényeges, meg jegyeznem, hogy 6 év alatt a 142 millió Forint adósságból, MÁRA 70+40 millió eredmény keletkezett, úgy – hogy fejlődtünk is! Sok minden épült, szépült, fejlődött és fog is!

Kedves “elégedetlenek”!

Van akinek a sáros főtér tetszett jobban és a segély. Van akinek ez a szép főtér tetszik…(mi vagyunk többen!). Ha szabadna kérni legalább a fejlődés ellen ne beszéljenek, mert ők rekedtek meg a ganéjdombon – s nem azok akik a tisztaságot, a szépet és a rendet, a fejlődést segítik! Megdöbbentő, hogy diplomás is van a régi romlott, korrupt mellett…Döbbenetes! Itt tartunk! De ha lehetne, ne rendeződjünk már vissza – így is fényévekre van Ausztria (is) tőlünk…..

Mosolygós szép napot, hétvégét!

P1090401P1120037

TENGELIC KÖZSÉGHÁZA -2013

Hozzászólás

Tisztelt látogatók!

Meg újult Községházánk Tengelicen. Rövidesen lesz a hivatalós átadás. Ma igen szép tiszta napos idő volt, így készítetem néhány képet. Éjszakai felvételt díszkivilágításban ma készítek, majd publikálom azt is. Köszönjük a Paksi Atomerőmű Zrt. "Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványnak" – Az épület belül is az igényesség figyelembevételével lett felújítva. Korszerű irodák, szoc. helyíségek, központi fűtés. Hőszigetelt, korhű ablakok, hagyomány megőrzése. Talán a nyári kánikulákban szükség lenne egy klímarendszerre…de az a jövő zenéje. Most az ott dolgozók nagyon jó feltételek mellett végezheti munkájukat és fogadhatják ügyfeleiket. — Tengelic – Községháza 2013

Épül bekötő utunk…május közepén

Hozzászólás

Készítettem a megújult munkákról néhány képet, hogy képben maradjunk….A képek Vadászmajor és a Rollicate közt készültek.

Tengelic környéke 2013.03.16–án

Hozzászólás

Hölgyeim és Uraim!

Ma én is Polgármester úr is bejártam a bekötőutakat összebeszélés nélkül….majd össze találkoztunk a település bevezető útjai egyikén…A mosolygós kislány Zsófia a legfiatalabb, egyik legjobb első tisztem a hajón! (nagyon a vérében van a hajóvezetés)

Aki meg tegnap kételkedett Tengelic hatósági körülzárása miatt (okos Tengelici József) az higgye el, hogy a kocsmán túl is kell látni……s nem minden rekedt meg ott ahol ő…..!

Prof. Dr. Aszódi Attila, igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet véleménye

Hozzászólás

Hölgyeim és Uraim!

Professzor urat, a BME egyetemi tanárának – mint a hazai atomtudomány jelenlegi egyik legnagyobb képviselőjének gondolatait! – adom itt közre, mert az Ő véleménye nagyon mértékadó a nemzetközi és hazai atomtudományokban!

Íme az idézet:

Közlemény azonnali felhasználásra: 
Vélemény az Országos Atomenergia Hivatal és 
a Magyar Energia Hivatal esetleges összevonásáról
A Népszabadság 2013. január 4-i számában Dr. Lux Iván, az Országos Atomenergia Hivatal
(OAH) korábbi főigazgató-helyettese, az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatóság (a magyar nukleáris
biztonsági hatóság) korábbi vezetője  Nukleáris csapás című cikkében
(http://nol.hu/lap/forum/20130104-nuklearis_csapas) azzal kapcsolatban fejti ki súlyos aggályait, hogy
a nemzeti fejlesztési miniszter által jegyzett kormány-előterjesztés javasolja az Országos Atomenergia
Hivatal, a Magyar Energia Hivatal (MEH) és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH)
összevonását egyetlen iparszabályozó hatóságba. 
Lux Ivánnak a cikkben megfogalmazott véleményével – mely szerint egy ilyen összevonás
súlyosan sértene fontos, Magyarország által elfogadott nemzetközi egyezményeket és irányelveket –
teljes mértékben egyetértek! 
Az Országos Atomenergia Hivatal bevonása egy ilyen hatóságba nem csak egyszerűen óriási
hiba lenne, hanem életveszélyes is. A nukleáris szakmában az első számú szabály, hogy a nukleáris
biztonság elsőbbséget élvez minden más szempont előtt. Márpedig az Energiahivatal feladata az
energetikai ipar versenyszabályozása mellett az ellátásbiztonság biztosítása is. A Magyar Energia
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ –
http://www.eh.gov.hu/gcpdocs/42/2012_31%20MEH%20SZMSZ.pdf) 6. § (1) pont kimondja: „A
Hivatal a villamosenergia-piac szabályozása körében … intézkedik ellátási zavarok esetén.” Az
Energiahivatal ezen jogosítványa teljes mértékben ellentmond az Atomenergia Hivatal azon
feladatának, hogy a nukleáris biztonság kérdésében hozzon döntéseket és adjon ki engedélyeket. 
Képzeljünk el egy nem is annyira valószerűtlen esetet: tél van, nagy hideg, szokásos szmogos,
szélcsendes hetek, amikor villamosenergia-ellátási problémák keletkeznek. Szél nem fúj, nap nem süt,
Visontán befagy a lignit, földgáz nem jön, mert az oroszok és az ukránok éppen újra összevesztek. És
a nukleáris biztonsági hatóság úgy dönt, biztonsági felülvizsgálatra, valamilyen műszaki probléma
tisztázására le kell állítani az atomerőmű egyik blokkját. De ezzel a fogyasztók áramellátása veszélybe
kerül, sokan áram nélkül maradnak. A mai rendszerben a nukleáris biztonsági hatóság vezetőjére nem
lehet nyomást gyakorolni, érvényesítheti a legfontosabb elvet: csak akkor engedi az atomerőművi
egységet elindulni, ha az biztonságos. Ha összevonják az energiahivatalt és az atomenergia hivatalt, az
új nagyhatóság vezetőjének döntését mi fogja vezérelni: a nukleáris biztonság vagy az áramellátás
biztosítása? Ilyen egyszemélyi konfliktushelyzet lehetőségét a törvényhozó nem építheti be a
rendszerbe! Ez minden józan elvvel ellenkezik!
Arra vannak nemzetközi példák (és szakmai logika is van mögötte), hogy a sugáregészségügyi
hatóság és a nukleáris biztonsági hatóság egységes  keretben működjön. De példa nélküli lenne a
villamosenergia-piacot szabályozó Energiahivatal és a nukleáris biztonsági hatóság összevonása. 
Nem is olyan rég láthattunk példát arra, hova vezethet a nukleáris hatóság függetlenségének
hiánya. Fukushimában a természeti katasztrófa által kiváltott eseményeken túl más okok is
közrejátszottak az atomerőmű súlyos balesete létrejöttében: több vizsgálat (többek között a japán
parlament és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vizsgálata) szerint is hátráltatta az atomerőmű
baleseti helyzetekre való felkészülését a nukleáris hatóság és az ipari igazgatásért, áramellátásért
felelős minisztérium összefonódása. A fukushimai balesetet követően a korábbiaknál is jelentősebb
hangsúlyt kap a nemzetközi nukleáris közösségben a  nukleáris biztonsági hatóság függetlenségének
biztosítása. Az itthon javasolt hatósági összevonás megvalósítása ezért nemcsak a magyar nukleáris
létesítmények nemzetközi elfogadtatását veszélyeztetné, de egy új paksi blokk építését is jelentősen
megnehezítheti a várható európai ellenállás miatt, ha a magyar hatósági rendszer elvi hibás. 
Nagyon bízom benne, hogy a politikai döntéshozók hajlandóak meghallgatni a szakembereket,
és a tervezett változtatást nem hajtják végre. A nukleáris biztonsági hatóságnak teljes függetlenséget és
önállóságot kell biztosítani!
Budapest, 2013. január 5.
Prof. Dr. Aszódi Attila
igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet

2013. esztendőre jókívánság

Hozzászólás

Boldog Új Esztendőt! Happy New Year! Glückliches neues Jahr! Gelukkig Nieuwjaar! С Новым годом! Feliz Año Nuevo!

Kíván:

2

a Boda család

Older Entries