Kedves Boda László!

Krisztus feltámadt! Kérlek, engedd meg, hogy Áldottt Húsvéti Ünnepeket kívánjak!

A Szentírás azt mondja: "Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt."

Ez egy csodálatos üzenet ma neked is. Az angyal, mint Isten hírnöke elmondja az Úr üzenetét, ami nagy lelki erőt ad. Isten tudja, hogy a megfeszített Jézust keresed. Bizony, sokszor elbizonytaladunk a saját lelki életünkkel kapcsolatban. De, ha legbelülre nézünk, akkor látjuk azt, hogy a szívünk mélyén Jézust keressük. Ne félj! Isten pontosan látja, ami a lelked mélyén van. Ő ismer téged. Akármilyen dolgok is töltik meg a szíved és foglalja el a héköznapokban az életed, akkor is Isten tud mindent rólad és szeret.

Az ige második része pedig elmondja, hogy "Nincsen itt, mert feltámadt." Ez a mondat valami hihetetlen erőt áraszt. Jézus feltámadt! Legyőzte a halált! Ővé minden hatalom és erő, mert Ő véghez vitte a megváltás csodálatos munkáját. Jézusnak van hatalma arra, hogy Ő mindent megtegyen érted. Neked csak egyet kell tenned, imádkoznod Hozzá. Jézus mindig meghallgatja az imáidat, még azokat is, amelyeket nem összekulcsolt kézzel és templomban mondasz el, hanem a villamoson ülve, vagy az autóban, van munka közben. Bízz Őbenne!

Kedves Boda László! Azt kívánom, hogy ez az ünnep közelebb vigyen téged Istenhez. Erősödjön meg benned az Isten iránt való bizalom!

Végezetül mégegyszer Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok neked és szeretteidnek!

Szívből jövő szeretettel,

László tiszteletes

Köszönöm  Atya – Te mindig velem maradsz! Good Flight, Good Landing – kapitány úr!

Reklámok