A Magyarok Világszövetségének elnöke 2011. január 8-án levélben fordult Schmitt Pál köztársasági elnökhöz, és kérte, hogy köztársasági elnöki jogkörében eljárva, soron kívül ítélje oda posztumusz Wass Albert részére a magyar állampolgárságot.

forrás: http://www.youtube.com/watch?v=TBYOfEOTxcI

A levélben megírta, hogy „Wass Albert magyar állampolgársági kérelmét 1996-ban támogatta a Magyarok IV. Világkongresszusa. E határozat végrehajtásában eljárva Csoóri Sándor, a Magyarok Világszövetségének akkori elnöke, levélben kérte az akkori belügyminisztertől Wass Albert számára a magyar állampolgárság odaítélését.

A Magyarok VII. Világkongresszusa 2008-ban a Magyarok Világszövetsége örökös tiszteletbeli elnökévé választotta posztumusz Wass Albertet, és ekképp is a Magyarok Világszövetsége elnökének megkerülhetetlen feladatává tette Wass Albert máig lezáratlan állampolgársági ügyében a közbenjárást.”

Az MVSZ elnöke előterjesztését eljuttatta a magyar állampolgársági ügyek miniszteri biztosának, Wetzel Tamásnak is, aki a válaszlevelében tudatta: „… még életében, 2007-ben kapott Wass Albert állampolgársági bizonyítványt, amelyben a belügyminiszter igazolta, hogy az erdélyi születésű író magyar állampolgár. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény akkor és a jelenleg is hatályos szabálya [11.§ (2) bekezdés] értelmében az állampolgársági bizonyítvány érvényességi ideje a kiállításától számított egy év. Ez az érvényességi idő azt jelenti, hogy az okirat ezen időtartamon belül rendelkezik bizonyító erővel az egyes eljárásokban, az érvényességi idő lejártával az okirat alkalmatlanná válik az abban foglalt tények, a magyar állampolgárság fennállásának, megszűnésének vagy annak igazolására, hogy az állampolgársági bizonyítványban megjelölt személy nem magyar állampolgár. Az okiraton feltüntetett érvényességi idő elteltének tehát semmiképpen sem következménye a magyar állampolgárság megszűnése.”

Az állampolgársági ügyek miniszteri biztosának leveléből egyértelművé válik, hogy Wass Albert magyar állampolgárként halt meg – áll az MVSZ sajtószolgálatának hírlevelében.

Reklámok