Abban az időben Zakariás, János atyja eltelt Szentlélekkel, és ezekre a
   prófétai szavakra nyílt az ajka:
   „Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét;
   erős szabadítót támasztott minekünk szolgájának, Dávidnak családjából. Amint
   szólott a szentek szájával, ősidők óta a próféták ajka által, megszabadít az
   ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket; atyáinkkal
   irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék, az esküre, amelyet
   Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért; hogy félelem
   nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk:
   szentségben és igazságban járjunk előtte napról napra, amíg élünk.
   Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az
   Úr előtt jársz, egyengetni az ő útját; az üdvösség ismeretére tanítod
   nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük Istenünk irgalmas szívétől,
   amellyel meglátogat minket felkelő Napunk a magasságból, hogy fényt hozzon
   azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a
   béke útjára vezérelje.”
   Lk 1,67-79

Reklámok